Warsztat jednego ujęcia „Interior”

W subtelności i kruchości ukrywa się ogromna siła. Ania Dąbrowska studentka I roku kierunku filmowego specjalizacji reżysersko-scenopisarskiej wydobyła ją za pomocą barw, światła i emocji.

Nie maluję smutku, ani samotności a jedynie światło na ścianie – miał powiedzieć o swoich obrazach Edward Hooper.
Malarz, w tym roku towarzyszył naszym studentom I roku podczas warsztatów jednego ujęcia prowadzonych przez wykładowcę Daniela Światłego (Low Light Film).

© 2016 Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha Jerzego Hasa