Szkoła

KSF_logo_pl_nowe

Szkoła powstała w kwietniu 2007 i z końcem tego roku przyjęła nazwę Krakowskiej Szkoły Filmowej, a od 20 marca 2010 nosi imię Wojciecha Jerzego Hasa. Jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 43203-7-166 i funkcjonuje jako dwuletnie studium policealne.

 

Szkoła oferuje naukę na dwóch kierunkach:

FILMOWYM ze specjalnościami:

FOTOGRAFICZNYM

Nauka prowadzona jest w oparciu o autorskie programy nauczania opracowane przez czynnych zawodowo profesjonalistów od lat obecnych na rynku. Zajęcia w większości mają charakter praktyczny. Uczymy wyłącznie rzeczy potrzebnych, a niezbędne zagadnienia teoretyczne przekazywane są w trakcie ćwiczeń. Duży nacisk kładziemy na biegłość warsztatową – warunek świadomej, nieskrępowanej twórczości, przy równoczesnym rozwijaniu indywidualnego stylu każdego słuchacza. Nauka kończy się pracą dyplomową, wystawą prac i skompletowanym w trakcie nauki profesjonalnym portfolio. Zajęcia prowadzone są w kilkuosobowych grupach, w centrum Krakowa, pod kierunkiem doświadczonych i niebanalnych twórców. Kształcimy w systemie zaocznym podczas zjazdów weekendowych (sobota–niedziela od godz.10:00 do 17:00) lub tygodniowych (wtorek–środa–czwartek (od godz.16:30 do 19:30)), odbywających się co drugi tydzień.

 

Szkoła posiada umowę o współpracy z Centrum Technologii Audiowizualnych, na mocy tego porozumienia nasi studenci mogą tam bezpłatnie realizować swoje projekty.

W ramach opłaty czesnego nasi Studenci mogą korzystać ze sprzętu szkolnego oraz studia foto na użytek własnej działalności artystycznej.

Minimum raz w ciągu roku szkolnego organizowany jest dla studentów plener artystyczny, którego partnerem sprzętowym jest firma Canon.

Statut Szkoły

 

W ramach swojej działalności prowadzi także kursy dla amatorów i warsztaty dla specjalistów oraz Klub Filmowy.

 

© 2016 Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha Jerzego Hasa