Szkoła

ksf_logo_nowe

Szkoła powstała w kwietniu 2007 i z końcem tego roku przyjęła nazwę Krakowskiej Szkoły Filmowej, a od 20 marca 2010 nosi imię Wojciecha Jerzego Hasa (uroczyste nadanie imienia odbyło się w Kinie Kijów-Centrum  i uczestniczyły w nim Wanda Ziembicka-Has oraz Barbara Krafftówna). Jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa i Wydział Edukacji pod numerem 43203-7-166 i funkcjonuje jako szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie (w myśl Prawa oświatowego z dnia 11 stycznia 2017 roku). Przedmiotami działalności Szkoły jest kształcenie w zawodach filmowych i fotograficznych. Po skończeniu Szkoły istnieje możliwość uzyskania dyplomu państwowego potwierdzającego zdobycie wykształcenia i nabycie kwalifikacji do wykonywania danego zawodu. Ponadto Szkoła wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.12/00241/2018.

 

Szkoła oferuje naukę na trzech kierunkach:

FILMOWYM ze specjalnościami:

FOTOGRAFICZNYM

FILM REKLAMOWY

Nauka prowadzona jest w oparciu o autorskie programy nauczania opracowane przez czynnych zawodowo profesjonalistów od lat obecnych na rynku. Zajęcia w większości mają charakter praktyczny. Uczymy wyłącznie rzeczy potrzebnych, a niezbędne zagadnienia teoretyczne przekazywane są w trakcie ćwiczeń. Duży nacisk kładziemy na biegłość warsztatową – warunek świadomej, nieskrępowanej twórczości, przy równoczesnym rozwijaniu indywidualnego stylu każdego słuchacza.

Nauka kończy się pracą dyplomową i skompletowanym w trakcie nauki profesjonalnym portfolio. Zajęcia prowadzone są w kilkuosobowych grupach, w centrum Krakowa, pod kierunkiem doświadczonych i niebanalnych twórców.

Kształcimy w systemie zaocznym podczas zjazdów odbywających się co drugi tydzień w trybie: weekendowym (sobota–niedziela w godz.10:00-17:00) lub tygodniowym (wtorek–środa–czwartek w godz.16:30-19:30).

Szkoła posiada umowę o współpracy z Centrum Technologii Audiowizualnych, na mocy tego porozumienia nasi studenci mogą tam bezpłatnie realizować swoje projekty.

W ramach opłaty czesnego nasi Studenci mogą korzystać ze sprzętu szkolnego oraz studia foto na użytek własnej działalności artystycznej.

Szkoła organizuje  plenery artystyczny, którego partnerem sprzętowym jest firma Canon oraz serialowe spotkania.

Statut Szkoły

W ramach swojej działalności prowadzi także kursy dla amatorów i warsztaty dla specjalistów oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Więcej informacji można znaleźć w zakładce O NAS.

 

 

© 2016 Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha Jerzego Hasa