Szkoła

ksf_logo_nowe

Szkoła powstała w kwietniu 2007 i z końcem tego roku przyjęła nazwę Krakowskiej Szkoły Filmowej, a od 20 marca 2010 nosi imię Wojciecha Jerzego Hasa (uroczyste nadanie imienia odbyło się w Kinie Kijów-Centrum  i uczestniczyły w nim Wanda Ziembicka-Has oraz Barbara Krafftówna). Jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa i Wydział Edukacji pod numerem 43203-7-166 i funkcjonuje jako szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie (w myśl Prawa oświatowego z dnia 11 stycznia 2017 roku). Ponadto Szkoła jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00133/2022. Przedmiotami działalności Szkoły jest kształcenie w zawodach filmowych i fotograficznych.

 

Szkoła oferuje naukę na kierunkach:

FILMOWYM ze specjalnościami:

Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej

FOTOGRAFICZNYM

FILM REKLAMOWY

SCENARIOPISARSTWO

Nauka prowadzona jest w oparciu o autorskie programy nauczania opracowane przez czynnych zawodowo profesjonalistów od lat obecnych na rynku. Zajęcia w większości mają charakter praktyczny. Uczymy wyłącznie rzeczy potrzebnych, a niezbędne zagadnienia teoretyczne przekazywane są w trakcie ćwiczeń. Duży nacisk kładziemy na biegłość warsztatową – warunek świadomej, nieskrępowanej twórczości, przy równoczesnym rozwijaniu indywidualnego stylu każdego słuchacza.

Nauka kończy się pracą dyplomową i skompletowanym w trakcie nauki profesjonalnym portfolio. Zajęcia prowadzone są w kilkuosobowych grupach, w centrum Krakowa, pod kierunkiem doświadczonych i niebanalnych twórców.

Kształcimy w systemie zaocznym podczas zjazdów odbywających się co drugi tydzień w trybie: weekendowym (sobota–niedziela w godz.10:00-17:00) lub tygodniowym (wtorek–środa–czwartek w godz.16:30-19:30 albo godz. 11:00-14:00).

Szkoła posiada umowę o współpracy z Centrum Technologii Audiowizualnych, na mocy tego porozumienia nasi studenci mogą tam bezpłatnie realizować swoje projekty.

W ramach opłaty czesnego nasi Studenci mogą korzystać ze sprzętu szkolnego oraz studia foto na użytek własnej działalności artystycznej.

Szkoła organizuje  plenery artystyczny, którego partnerem sprzętowym jest firma Canon.

Statut Szkoły

W ramach swojej działalności prowadzi także kursy dla amatorów i warsztaty dla specjalistów oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Więcej informacji można znaleźć w zakładce O NAS.

 

 

© 2016 Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha Jerzego Hasa