Kurs filmowe A,B…Z

17 września 2022 to 18 września 2022 10:00 - 17:00

W trakcie intensywnego kursu przedstawimy podstawy konstrukcji filmu, dzięki którym będziesz mógł nauczyć się dokonywania właściwych wyborów w zakresie planu, punktów widzenia i ustawienia kamery. Kolejne etapy wtajemniczenia pozwolą Ci na naukę kompozycji kadru z uwzględnieniem roli światła i ruchu kamery. Na zajęciach dowiesz się również o najważniejszych regułach reżyserii montażu filmowego.

Szczegółowy program

  1. Zapoznanie z teoretycznymi i praktycznymi podstawami realizacji filmu.
  2. Zapoznanie z działaniem kamer filmowych. Praktyczna nauka filmowania.
  3. Poznanie zasad równoważenia barw, balansu bieli i czerni.
  4. Zapoznanie słuchaczy z podstawami kompozycji obrazu ruchomego.
  5. Wprowadzenie w zagadnienia narracji i języka filmu.
  6. Praktyczne ćwiczenia operatorskie.
  7. Zapoznanie z regułami montażu filmu. Praktyczna nauka montażu komputerowego – wprowadzenie.

więcej informacji: http://ksfilm.pl/filmowe-a-b-z/

© 2016 Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha Jerzego Hasa