Kierunek FOTOGRAFIA

fotografia

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Chcesz nauczyć się operować światłem, aparatem i komputerem, tak, by jakość twojej pracy zależała od ciebie, a nie od przypadku? Chcesz poszerzyć wachlarz swoich środków wyrazu o możliwości, o których dotąd nie wiedziałeś lub tylko przypuszczałeś, że są możliwe?

Zajęcia na kierunku fotografia mają wyłącznie praktyczny charakter, odbywają się zarówno w profesjonalnie wyposażonym studiu jak i w plenerach. Uczymy tylko rzeczy potrzebnych, odpowiadających aktualnym zapotrzebowaniom rynku.

Fotografia jest dla nas przede wszystkim sztuką, która nie może zaistnieć bez biegłości warsztatowej. Oprócz perfekcji warsztatu dbamy o kształtowanie plastycznego zmysłu i indywidualnego stylu studenta. Starannie dobrani wykładowcy to czynni zawodowo artyści fotograficy, pasjonaci o inspirującej osobowości.

Słuchacze, tworząc własne portfolio, pracę dyplomową oraz prezentując swoje fotografie podczas wystaw, zdobywają doświadczenie niezbędne w zawodzie fotografa.

Opłata za semestr – 3400 zł (istnieje możliwość spłaty czesnego w miesięcznych ratach)

 

Ocena końcowa jest średnią z ocen: ukończenia studiów i pracy dyplomowej.

Warunki przyjęcia do szkoły:

  • rozmowa kwalifikacyjna
  • podpisanie umowy edukacyjnej
  • wpłata wpisowego w wysokości 800 zł

Przy podpisywaniu umowy edukacyjnej należy złożyć:

  • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
  • CV
  • dwa zdjęcia

Zgłoszenia:

ul. Kapucyńska 3/3, 31- 113 Kraków

tel. 12 430 05 20,

e-mail: szkola@ksfilm.pl

 

Każdy student, może dowolnie kształtować swój profil nauczania, rozszerzając program przedmiotów obowiązkowych lub wybierając przedmioty nadobowiązkowe.
PROGRAM
PRZEDMIOT 1 SEMESTR 2 SEMESTR
ILOŚĆ GODZ. ILOŚĆ GODZ.
historia fotografii 12 12
analiza obraz fotograficznego 10 10
podstawy fotografii 4
studio foto 20
photoshop 16
fotografia ogólna 20
fotografia reklamowa 24
portret i fotografia postaci 24
akt w fotografii 24
fotografia reporterska 12 12
fotografia architektury i krajobrazu 18
warsztaty z mistrzami 7 7
pracownia dyplomowa 22
prawo autorskie 4
plener artystyczny 16
suma godzin 151 135

© 2016 Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha Jerzego Hasa