Kierunek OPERATORSKO-MONTAŻOWY

zostan_montaz%cc%87ysta

 

Zajęcia mają w większości charakter praktyczny i prowadzone są przez doświadczonych i czynnych zawodowo twórców. W trakcie nauki słuchacze poznają wszystkie etapy tworzenia filmu – od napisania własnego scenariusza poprzez opanowanie kadru nieruchomego po sztukę operatorską i montaż gotowego materiału, a także założenia podstaw produkcji filmowych, bowiem mają możliwość wzięcia udziału w realizacji projektów fakultatywnych polegających na tworzeniu dokumentów, reportaży, etiud i teledysków.

 

Nauka w wymiarze 530 godzin szkoleniowych, dwóch plenerów artystycznych i praktyk kończy się obroną pracy dyplomowej i prezentacją etiudy filmowej. Część zajęć z produkcji filmowej odbywa się w studiach telewizji TVN. 

Pracownia dyplomowa prowadzona jest od 2 semestru I roku. Słuchacz wybiera swojego opiekuna pracy dyplomowej i przez 1,5 roku pracuje z nim rozwijając swój warsztat i realizują etiudę dyplomową. Prace dyplomowe mogą powstawać we współpracy z reżyserami ze specjalności reżysersko-scenopisarskiej.

 

Nasi WYKŁADOWCY to czynni zawodowo specjaliści w swojej dziedzinie, to najlepsi dydaktycy i pasjonaci. Są absolwentami: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi; Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego; Włoskiego Instytutu Fotografii w Rzymie; Akademii Filmowej w Pradze (FAMU); Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie.

 

Warunki przyjęcia do szkoły:

  • rozmowa kwalifikacyjna
  • podpisanie umowy edukacyjnej
  • wpłata wpisowego w wysokości 800 zł

 

Przy podpisywaniu umowy edukacyjnej należy złożyć:

  • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
  • CV
  • dwa zdjęcia

 

Zgłoszenia:

ul. Kapucyńska 3/3, 31- 113 Kraków

tel. 12 430 05 20

e-mail: szkola@ksfilm.pl

 

Opłata za semestr – 3800 zł (istnieje możliwość spłaty czesnego w miesięcznych ratach np. 1 semestr = 5 rat x 790 zł).

zostan-operatorem

Każdy student, może dowolnie kształtować swój profil nauczania, rozszerzając program o przedmioty z innych kierunków.

 

PROGRAM
PRZEDMIOT 1 SEMESTR 2 SEMESTR 3 SEMESTR 4 SEMESTR
ILOŚĆ GODZ. ILOŚĆ GODZ. ILOŚĆ GODZ. ILOŚĆ GODZ.
język filmu 15 14 15 15
historia filmu 10 12 10 10
produkcja filmowa  – 12  4
udźwiękowienie filmu  – 8 8  –
podstawy foto  4  –  –  –
fotografia kreatywna 12 12
warsztaty operatorskie 16 12  24  16
warsztaty montażowe  16 10 16 16
color grading  –  –  –  12
after effects  –  6 6  –
studio fotograficzne 16  –  –  –
reżyseria – warsztaty 12  20  –
storyboardy – warsztaty 8  –  –  –
fotografia reportażowa 16 16
warsztaty z mistrzami 7  7
praca z aktorem  –  –  16  16
pracownia dyplomowa  – 8 10 22
prawo autorskie 2  2  –  –
scenariusze, scenopisy – warsztaty 16  16  –  –
plenery artystyczne 12  –  – 16
suma godzin 155 136 124 134

© 2016 Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha Jerzego Hasa