Kierunek REŻYSERSKO-SCENOPISARSKI

zostan-rezyserem

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Zajęcia w dużej mierze mają charakter praktyczny, prowadzone są przez doświadczonych i czynnych zawodowo reżyserów oraz scenarzystów. W trakcie nauki słuchacze poznają wszystkie etapy tworzenia filmu – od pomysłu przez napisanie scenariusza do pracy na planie. Nasi reżyserzy uczą się również sztuki operatorskiej i poznają praktycznie zasady montażu nieliniowego. Na planach filmów realizowanych w szkole słuchacze weryfikują w praktyce zdobytą podczas zajęć wiedzę.

 

Nauka w wymiarze 530 godzin szkoleniowych, dwóch plenerów artystycznych i praktyk kończy się obroną pracy dyplomowej i prezentacją etiudy filmowej. Część zajęć z produkcji filmowej odbywa się w studiach telewizji TVN. 

 

Pracownia dyplomowa prowadzona jest od 2 semestru I roku. Słuchacz wybiera swojego opiekuna pracy dyplomowej i przez 1,5 roku pracuje z nim rozwijając swój warsztat i realizują etiudę dyplomową. Prace dyplomowe mogą powstawać we współpracy z operatorami ze specjalności operatorsko-montażowej.

 

Nasi WYKŁADOWCY to czynni zawodowo specjaliści w swojej dziedzinie, to najlepsi dydaktycy i pasjonaci. Są absolwentami: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi; Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego; Włoskiego Instytutu Fotografii w Rzymie; Akademii Filmowej w Pradze (FAMU); Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie.

 

Warunki przyjęcia do szkoły:

  • rozmowa kwalifikacyjna
  • podpisanie umowy edukacyjnej
  • wpłata wpisowego w wysokości 800 zł

 

Przy podpisywaniu umowy edukacyjnej należy złożyć:

  • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
  • CV
  • dwa zdjęcia

 

Zgłoszenia:

ul. Kapucyńska 3/3, 31- 113 Kraków

tel. 12 430 05 20

e-mail: szkola@ksfilm.pl

 

Opłata za semestr – 3700 zł (istnieje możliwość opłaty czesnego w miesięcznych ratach np. 1 semestr = 5 rat x 770 zł).

 

zostan-scenarzysta

 

Każdy student, może dowolnie kształtować swój profil nauczania, rozszerzając program o przedmioty z innych kierunków.

Przedmiot 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr
Ilość godz. Ilość godz. Ilość godz. Ilość godz.
język filmu 15 14 15 15
historia filmu 10 12 10 10
reżyseria – warsztaty 12 20 20 20
scenariusze, scenopisy – warsztaty 16 16 18 12
praca z aktorem  –  – 16 16
fotografia reportażowa 16 16
fotografia kreatywna 12  12  –  –
produkcja filmowa  –  – 12 4
realizacja obrazu telewizyjnego  –  4  –
dramaturgia  –  – 20  –
warsztaty operatorskie 16 12  –  –
warsztaty z mistrzami  –  – 7
storyboardy – warsztaty 8  –  –  –
podstawy fotografii 4  –  –  –
studio fotograficzne 16  –  –  –
pracownia dyplomowa  – 8 10 22
prawo autorskie 2  2  –  –
warsztaty montażu nieliniowego 16  16  –  –
udźwiękowienie  – 8  –  –
plenery artystyczne 12  –  – 16
suma godzin 155 136 125 122

 

© 2016 Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha Jerzego Hasa