REKRUTACJA

slajder_rekrutacja

Trwa rekrutacja na rok 2021/22!

Rekrutacja jest niezobowiązująca i ma na celu określenie stopnia zaawansowania warsztatowego i artystycznego a także zainteresowania kandydata szeroko rozumianą kulturą i sztuki.

Warunkiem wstąpienia do KSF (oprócz uiszczenia czesnego i podpisania umowy edukacyjnej) jest przejście procesu rekrutacyjnego polegającej na przysłaniu:

Etap 1:

 • formularza
 • CV
 • listu, w którym Kandydatka/Kandydat wyjaśni, dlaczego chce się z nami uczyć oraz
 • teczki prac składającej się z minimum 3 prac (filmowych lub fotograficznych lub literackich)
 • potwierdzenia dokonania opłaty egzaminacyjnej w wysokości 50 zł
  nr konta do wpłat: 05 1240 4650 1111 0010 6965 7875

Etap 2:
Po przejściu pierwszego etapu Kandydaci otrzymają zadania do wykonania w wyznaczonym czasie.

Szkoła – po ocenie nadesłanych prac – zastrzega sobie prawo zaproszenia Kandydata/Kandydatkę na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.


Przyjęci zostaną Kandydatki i Kandydaci, którzy jako pierwsi:

 • przejdą pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji
 • podpiszą ze Szkołą umowę cywilno-prawną określającą prawa i zobowiązania stron
 • opłacą opłatę wpisową w wysokości 800 zł

Uwaga! W praktyce w ostatnich latach liczba i poziom zgłoszeń do szkoły co roku zwiększa się. Radzimy więc nie zwlekać z rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego.

Rekrutacja na rok 2021/22 trwa do momentu zakwalifikowania odpowiedniej liczby Uczestniczek i Uczestników. Jeśli lista przyjętych osób osiągnie przewidywaną liczbę, rekrutacja zostanie zamknięta. Dlatego warto przysłać swoje zgłoszenie jak najszybciej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Naukę zaczynamy w październiku!

Na najczęściej zadawane pytania odpowiadamy w zakładce O NAS.

 

W ramach opłaty czesnego nasi Studenci mogą korzystać ze sprzętu szkolnego (kamery, aparaty, obiektywy, statywy, sprzęt oświetleniowy, montażownia etc.) oraz studia foto na użytek własnej działalności artystycznej.

Szkoła oferuje naukę na 2 kierunkach:

(kliknij w linki poniżej, aby dowiedzieć się więcej o konkretnym kierunku!)

FILM

specjalizacja:

FOTOGRAFIA

 

Przy podpisywaniu umowy edukacyjnej należy złożyć:

 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
 • dwa zdjęcia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Zgłoszenia:

ul. Kapucyńska 3/3, 31-113 Kraków

tel. 12 430 05 20

e-mail: szkola@ksfilm.pl

 

 

© 2016 Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha Jerzego Hasa