„Marzenia w krawacie” – Wakacje Z Filmem 2019

A gdyby istniała firma specjalizująca się w zabijaniu marzeń? Jakie niosłoby to za sobą konsekwencje?

Aby uzyskać odpowiedź na te pytania warto obejrzeć najnowszy film, który powstał podczas Wakacji Z Filmem.

© 2016 Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha Jerzego Hasa