regulamin

Wzięcie udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższego regulaminu:

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Fundację Krakowska Szkoła Filmowa mojego wizerunku i głosu w filmie, który powstał podczas warsztatów. Fundacja Krakowska Szkoła Filmowa, która jest producentem filmu i jedynym posiadaczem praw do niego.

Zezwolenie (upoważnienie) o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku i  głosu w filmie zrealizowanym podczas warsztatów na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

a) utrwalenia i/lub zwielokrotnienia jakąkolwiek techniką

b) wprowadzanie do obrotu

c) wprowadzanie do pamięci komputera

d) publiczne odtwarzanie

e) udostępnianie w Internecie

© 2016 Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha Jerzego Hasa