Podyplomowe

OPOWIADAJ OBRAZAMI(9)

Zapraszamy na roczne studia zawodowe reżysersko-operatorskie dla absolwentów szkół wyższych.

Z egzaminów wstępnych zwolnieni są abiturienci wyższych szkół teatralnych i filmowych oraz kierunków uniwersyteckich: wiedzy o filmie, wiedzy o teatrze, wiedzy o kulturze, dziennikarstwa, produkcji filmowej, polonistyki, zarządzania kulturą oraz studium policealnego Krakowskiej Szkoły Filmowej im. Wojciecha Jerzego Hasa.

Pozostałych obowiązuje egzamin kwalifikacyjny ukierunkowany na umiejętność tworzenia scenariuszy i podstawową wiedzę o języku filmu.

Koszt studiów – 7800 zł, w przypadku płatności semestralnej, dwie raty po 4200 zł.

Dla absolwentów Krakowskiej Szkoły Filmowej im. Wojciecha Jerzego Hasa – 6250 zł, w przypadku płatności semestralnej, dwie raty po 3350 zł.

 

Każdy student, może dowolnie kształtować swój profil nauczania, rozszerzając program przedmiotów obowiązkowych lub wybierając przedmioty nadobowiązkowe. Realizacja jest możliwa poprzez zakup całych kursów lub poszczególnych semestrów. Warunkiem uczęszczania na drugi lub kolejny semestr wybranego przedmiotu jest zaliczenie semestru poprzedzającego.

PROGRAM
PRZEDMIOT 1 SEMESTR 2 SEMESTR
ILOŚĆ GODZ. ILOŚĆ GODZ.
film fabularny – warsztaty reżysersko-operatorskie 20 38
reportaż filmowy, dokument – warsztaty reżysersko-operatorskie 16 26
filmowe formy krótkie; eksperymentalne, reklamowe, teledyski – warsztaty reżysersko-operatorskie 16 24
scenariusze, scenopisy – warsztaty 20
praca z aktorem 16 16
warsztaty montażowe/postprodukcja 24
warsztaty z mistrzami 7
warsztaty operatorskie 16
produkcja filmowa 10
fotografia ogólna 10
prawo autorskie 4
suma godzin 135 128

© 2016 Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha Jerzego Hasa