„Odległość hiperfokalna” – ćwiczenia operatorskie

Zobaczcie jak z zadaniem: „odległość hiperfokalna w zestawieniu z portretem bohatera” poradzili sobie studenci II roku kierunku filmowego, podczas zajęć prowadzonych przez Ewę Kałat.

 

© 2016 Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha Jerzego Hasa