Konkurs Foto z okazji Dnia Kota

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w cyklicznym konkursie fotograficznym tym razem motywem przewodnim są koty. W Dniu Kota, czyli 17 lutego 2016 r. zostanie rozstrzygnięty konkurs.
Nagrodami są:
– bezpłatny udział w Klubie Filmowym z możliwością wymiany na voucher na Kurs Dobrej Fotografii lub Filmowe A, B… Z organizowanym przez KSF dla autora najlepszej pracy – główną nagrodę przyznaje Jury,
– bezpłatny udział w Klubie Filmowym z możliwością wymiany na voucher na Kurs Dobrej Fotografii lub Filmowe A, B… Z organizowanym przez KSF dla autora najlepszej pracy – nagroda publiczności,
– wyróżnienia.

JURY
Zadbaliśmy o rzetelną i fachową ocenę prac. Fotografie będą oceniane przez profesjonalne jury w skład którego wchodzą:
1. Dyrektor Krakowskiej Szkoły Filmowej im. Wojciecha Jerzego Hasa – Tomasz Gugała;
2. Absolwent prestiżowej Akademii Filmowej w Pradze (FAMU) na Wydziale Fotografii Artystycznej – Krzysztof Włodek;
3. Reżyser i realizator telewizyjny, pedagog, absolwent Wydziału Reżyserii oraz Wydziału Organizacji Produkcji PWST i TV w Łodzi – Stanisław Zajączkowski.
REGULAMIN
1. Uczestnik może przesłać do trzech fotografii na adres szkola@ksfilm.pl do 17 lutego 2016 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 lutego 2016 r.
3. Nagrodą główną przyznawaną przez Jury będzie bon na udział w Kursie Dobrej Fotografii lub Filmowe A, B… Z realizowanych w Krakowskiej Szkole Filmowej im. Wojciecha Jerzego Hasa.
4. Przewidujemy również nagrodę publiczności. Prace fotograficzne będą prezentowane na facebooku KSF, a autor zdjęcia, które zdobędzie najwięcej „lajków” do 17 lutego do godziny 11:00 wygra bon pozwalający na udział w Kursie Dobrej Fotografii lub Filmowe A, B… Z realizowanym przez naszą Szkołę.
6. Nagrodzone i wyróżnione prace prezentowane będą na stronie Krakowskiej Szkoły Filmowej oraz na facebooku KSF.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania konkursu z powodu za małej ilości zgłoszonych prac.

8. Każdy plik powinien być opisany imieniem i nazwiskiem.

9. Plik nie powinnien być większy niż 1,5 MB.

10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć w celach promocyjnych, z podaniem autora zdjęć i zachowaniem przez autora wszytskich praw do zdjęcia.
Autorem zdjęcia promującego konkurs jest Apertura www.aperturastudio.pl

© 2016 Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha Jerzego Hasa