Bądźcie czujni!!!

Groza, dobry humoru, nieustraszeni bohaterowie i wiele nierozwikłanych zagadek!
A to wszystko owiane tajemnicą…

© 2016 Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha Jerzego Hasa