Błyski z zajęć…fotografia analogowa

Delikatności, szlachetności i nieprzewidywalności fotografii analogowej to je rzeczy, które z pracy z taśmą fascynują nas najbardziej. Poniżej prezentujemy kilka „błysków” z ostatnich zajęć II roku kierunku filmowego, autorem zdjęć jest student II roku Jakub Gomółka.© 2016 Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha Jerzego Hasa