Backstage z fotografii studyjnej fot. Katarzyna Niwińska

© 2016 Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha Jerzego Hasa