Wakacje z Filmem

28 czerwca 2021 to 2 lipca 2021 10:00 - 14:00

Propozycja skierowana do dzieci i młodzieży w wieku 10–18 lat. W dobranych wiekowo grupach realizowany jest podstawowy program edukacji filmowej

Uczestnicy pod okiem zawodowych filmowców poznają proces powstawania filmu. Na podstawie własnych pomysłów i scenariuszy, kręcą sceny filmowe lub krótkie filmy. W sposób praktyczny stykają się z tworzeniem scenariuszy, scenopisów i storyboardów. Na planie przyswajają podstawowe terminy filmowe, poznają jednostki budowy filmu, uczą się podstaw języka filmu i prowadzenia narracji filmowej, rozumieją znaczenie kompozycji kadru i obrazu ruchomego.

http://ksfilm.pl/wakacje-z-filmem/

© 2016 Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha Jerzego Hasa