Klub Filmowy

10 kwietnia 2017 to 10 kwietnia 2017 17:30 - 19:00

Uczestnicy Klubu pod profesjonalną opieką realizują własne pomysły filmowe. Piszą scenariusze, opracowują scenopis i storyboardy, poznają historię filmu. Wcielając się w rolę reżyserów, operatorów, aktorów i montażystów, kręcą filmy. Na planie mogą przyswoić podstawowe terminy filmowe, poznać język filmu oraz dowiedzieć się o regułach kompozycji kadru i obrazu ruchomego. Uczą się obsługi profesjonalnych kamer filmowych i montażu nieliniowego.

Na planie mogą przyswoić podstawowe terminy filmowe, poznać język filmu oraz dowiedzieć się o regułach kompozycji kadru i obrazu ruchomego. Uczą się obsługi profesjonalnych kamer filmowych i montażu nieliniowego.

Uczestnicy Klubu pod profesjonalną opieką realizują własne pomysły filmowe. Piszą scenariusze, opracowują scenopis i storyboardy, poznają historię filmu. Wcielając się w rolę reżyserów, operatorów, aktorów i montażystów, kręcą filmy. Na planie mogą przyswoić podstawowe terminy filmowe, poznać język filmu oraz dowiedzieć się o regułach kompozycji kadru i obrazu ruchomego. Uczą się obsługi profesjonalnych kamer filmowych i montażu nieliniowego.
Zajęcia prowadzą wykładowców Krakowskiej Szkoły Filmowej im. Wojciecha Jerzego Hasa, czynni zawodowo reżyserowie, scenarzyści, operatorzy, montażyści.

Członkowie Klubu wykazujący się szczególnym zaangażowaniem mają prawo do:

  • bezpłatnego uczestnictwa w organizowanych przez Krakowską Szkołę Filmową wydarzeniach kulturalnych;
  • zniżek na wakacyjnych obozach filmowych.
  • bezpłatnego uczestnictwa na wystawach i projekcjach filmów studentów Krakowskiej Szkoły Filmowej.

Spotykamy się w każdy poniedziałek o 17:30.

Cena karnetów klubowych:

dzienny – 29 zł

miesięczny – 99 zł

kwartalny (3 miesiące) – 260 zł

 

Klub funkcjonuje od 1 października do 30 czerwca w każdym roku.

© 2016 Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha Jerzego Hasa