Filmowe A,B…Z

18 lipca 2020 to 19 lipca 2020 10:00 - 17:00

W trakcie intensywnego kursu przedstawimy podstawy konstrukcji filmu, dzięki którym będziesz mógł nauczyć się dokonywania właściwych wyborów w zakresie planu, punktów widzenia i ustawienia kamery. Kolejne etapy wtajemniczenia pozwolą Ci na naukę kompozycji kadru z uwzględnieniem roli światła i ruchu kamery. Na zajęciach dowiesz się również o najważniejszych regułach reżyserii montażu filmowego.

http://ksfilm.pl/filmowe-a-b-z/

© 2016 Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha Jerzego Hasa