Film w klimacie Noir

„Ta­jem­ni­ca ści­ga ta­jem­nicę, zbrod­nia podąża za zbrod­nią. Zło przy­biera roz­maite mas­ki i kos­tiumy, pod­szy­wa się pod dob­ro i spra­wied­li­wość. Jest cy­niczne i bez­li­tos­ne, zna każdy pod­stęp i nie wa­ha się przed na­jok­rutniej­szą prze­mocą… Ale os­ta­tecznie dob­ro zwy­cięża, a praw­da wychodzi na jaw.” – tym cytatem Zbigniewa Mikołejki, Norbert Rudaś absolwent specjalizacji reżysersko-scenopisarskiej wraz z domem produkcyjnym Vena Art zapowiadają swoją najnowszą produkcję. Tym razem ekipa filmowców z Lublina zmierzyła się z filmem noir. Oczekując na efekty pracy zachęcamy do obejrzenia zdjęć z planu filmowego.

© 2016 Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha Jerzego Hasa